Body mass index – čo je BMI

Čo je BMI index (Body mass index)?

BMI index sa používa na meranie stupňa nadváhy a obezity resp. podváhy. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. Tento index však zohľadňuje len hmotnosť a výšku a preto ide skôr len o štatistické zistenie miery nadváhy. BMI index nezohľadňuje dôležité faktory ako napríklad množstvo svalov, hustotu kostí, stavbu tela a podobne.

Vypočítať svoj BMI index si môžete kliknutím TU.

(www.akoschudnut.eu/vypocet-bmi)

Čo hovoria hodnoty BMI indexu:

menej ako 19: Podvýživa – čím je toto číslo menšie tým je telo bližšie k podvýžive. Nízka hodnota môže značiť anorexiu alebo bulímiu.

19 – 25: Normálna váha – BMI index v tomto rozmedzí značí normálnu resp. ideálnu hmotnosť. Ľudia s takýmto BMI indexom by mali mať svoju hmotnosť pod kontrolou a hmotnosť by im nemala spôsobovať zdravotné komplikácie. (ako som však uviedol skôr BMI index nezohľadňuje iné faktory, ktoré môžu mať na zdravotný stav vplyv).

25 – 30: Mierna nadváha – BMI index v tejto kategórii naznačuje začiatok problémov s hmotnosťou. Už v tejto kategórii je dobré zamerať sa úpravu hmotnosti. Je ideálne pokiaľ čo najskôr človek schudne. V tejto kategórii môže nadváha spôsobovať prvé zdravotné komplikácie ako vysoký krvný tlak a podobne.

30 – 40: Obezita – v tejto kategórii znamená, že nadváha sa stáva závažným zdravotným  rizikom. Tento stav je potrebné okamžite riešiť. V tomto prípade je potrebné zamerať sa na zmenu životného štýlu a zmenu stravovacích návykov.

nad 40: Ťažká obezita – do tejto kategórie by sa za normálnych okolností človek nemal dostať. Ťažkú obezitu môžu spôsobiť jedine zdravotné problémy alebo totálne nezodpovedné stravovacie návyky.

Okrem sledovania hodnoty BMI indexu je dôležité sledovať aj iné hodnoty v organizme, ktoré môžu naznačovať začínajúce problémy s hmotnosťou. Ide o hodnotu telesného tuku, hodnotu svalov, kostí a podobne. Najdôležitejším faktorom však naďalej ostáva sledovať a zkvalitňovať svoje stravovacie návyky a životosprávu. Bez tohto chudnutie nikdy nebude mať účinnosť a požadované výsledky.

Chudnutie a ako schudnúť na www.akoschudnut.eu

Kliknite a odošlite svoj názor


Submit your review
* Required Field

Ako schudnúť
Žilina ŽilinaSR01001 Slovensko 
 • 0907528292
Share/Bookmark

Komentáre sú deaktivované

jozef on Júl 15th 2012

Comments are closed.

www.akoschudnut.eu